Näyttelyn avajaiset ti 8.1. klo 17-19Installaatiosta Viimeinen näytös, The final act, 2019

On olemassa pisteitä, jossa oliot, asiat ja ideat, eivät enää ole sovitettavissa tai hyödynnettävissä totutulla tavalla. Voi ajatella, että tällöin on kyse kyllästymispisteistä. Kyllästyminen tässä ei tarkoita ikävystymistä, vaan pikemminkin täyteen tulemista.
Ihminen muokkaa, muuttaa ja rakentaa maisemaa. Ekosysteemiin tallentuu tietoa. Lähteminen on ainut mahdollisuus, alusta uudelle. Äärellisessä informaatiossa yksityiskohdat katoavat. Alut ja loput kohtaavat.

Näyttely päättää Galleria Lapinlahden toiminnan. Taiteilijakollektiivi Kunst on kuratoinut ja koordinoinut näyttelytoimintaa vuodesta 2016 lähtien. Galleriassa on ollut esillä 82 avoimen haun näyttelyä ja kuratoitua teemallista kutsunäyttelyä yhteensä 233 taiteilijalta.
Taiteilijakollektiivi Kunstin näyttelyn ja Galleria Lapinlahden päätösjuhlaa vietämme 26.1.klo 17-.

Taiteilijakollektiivi Kunst on keväällä 2013 perustettu yhteistoiminnallinen yksikkö, jossa toimivat taiteilijat Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman. Teoksemme muodostuvat mm. video- ja ääni-installaatioista, valokuvista, performatiivisista interventioista. Teemme teemallisia yhteisnäyttelyitä sekä yhteistaideteoksia. Yhteistaideteoksissamme yksittäisen taiteilijan tekijyys ei korostu, vaan kollektiivimme toimii yhtenä keskustelevana ja toteuttavana orgaanina. Olemme monialainen taiteen Action Group!

Tiedotamme toiminnastamme jatkossa osoitteesta info@taiteilijakollektiivikunst.fi.

Tapahtuma Facebookissa

www.taiteilijakollektiivikunst.fi
info@taiteilijakollektiivikunst.fi
Instagram: @artistcollectivekunst
Facebook: @taiteilijakollektiivikunst

Galleria Lapinlahti
Lapinlahdentie 1, 2.krs, Helsinki
Avoinna: ti-pe klo 12-18, la-su klo 12-17
info@gallerialapinlahti.com
www.gallerialapinlahti.com
instagram & Facebook: Galleria Lapinlahti

*****

Konstnärskollektiv Kunst: Unconstruction Site
Galleri Lapinlahti 9.-27.1.2019
Välkommen till vernissage den 8 januari 2019 kl 17-19.

Det finns punkter där saker och idéer inte längre kan anpassas eller utnyttjas på ett vanligt sätt. Då har man nått mättnadspunkten där man inte är fylld av tristess men snarare har uppnått uppfyllandet.
Människan dekonstruerar, formar och rekonstruerar landskapet. Ekosystemet samlar information. Ibland att lämna är den enda möjligheten, början för det nya. Förfatbar information förlorar detaljer. Början blandas i slutet.

Konstnärskollektiv Kunsts utställning avslutar aktiviteterna i Galleria Lapinlahti. Konstnärskollektivet har kuraterat och samordnat utställningsverksamheten sedan 2016. Galleriet har haft 82 öppna sökutställningar samt kuraterade tematiska utställningar från 233 konstnärer. Vi firar finissage den 26. januari kl 17-. Välkommen!

Konstnärskollektiv Konst är en kooperativ enhet grundad våren 2013 med artister Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen och Julia Weckman. Vi arbetar med olika medier som video- och ljudinstallationer, fotografering, blandat media, måleri och performativa interventioner. Vi presenterar både tematiska enskilda utställningar och gör gemensamma konstprojekt. I våra gemensamma konstverk understryks inte en enskild konstnärs författarskap, i stället vårt kollektiv fungerar som en konversations- och verkställande organ. Vi är en tvärkonstnärlig Action Group!

Vi informerar om vårt verksamhet i framtiden via info@taiteilijakollektiivikunst.fi

www.taiteilijakollektiivikunst.fi
info@taiteilijakollektiivikunst.fi
Instagram: @artistcollectivekunst
Facebook: @taiteilijakollektiivikunst

Galleri Lapinlahti
Lapinlahdentie 1, 2.krs, Helsinki
Öppet: tisdag-fredag kl 12-18, lördag-söndag kl 12-17
info@gallerialapinlahti.com
www.gallerialapinlahti.com
instagram & Facebook: @gallerialapinlahti

***
Artist Collective Kunst: Unconstruction Site
Gallery Lapinlahti 9.-27.1.2019
Opening 8th January, 5-7pm.

There are points where things and ideas are no longer adaptable or can be utilized as accustomed. It then one has reached the saturation point where one is not filled with boredom but rather has reached the fulfillment.
Human being deconstructs, molds and reconstructs the landscape. The ecosystem gathers information. Sometimes leaving is the only solution, beginning is a foundation to the new. In the limited information storage space details are lost. Beginnings blend in the endings.

Welcome on January 8, 2019 from 5 to 7 pm to the opening of the Artist Collective Kunsts´ exhibition Unconstruction Site at the Gallery Lapinlahti, Helsinki.

The Artist Collective Kunst has curated and coordinated the Gallery Lapinlahti since year 2016. During these years, there has been altogether 233 artists in 82 exhibitions, mostly from open call and several curated theme exhibitions. Unconstruction Site is the last exhibition in the Gallery Lapinlahti that seizes its activity.
We warmly invite you to celebrate endings and new beginnings at a finissage party on the 26th of January starting at 5 pm.

Artist Collective Kunst is a cooperative unit of six artists Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen and Julia Weckman founded in 2013. We work with various medias such as video and audio installations, photography, mixed media, painting and performative interventions. We present our individual art projects as in the coming exhibition Unconstruction Site. Whilst working as group we willingly give up our authorship and function together as a Multidisciplinary Action Group.

We inform our activities in the future via info@taiteilijakollektiivikunst.fi

www.taiteilijakollektiivikunst.fi
info@taiteilijakollektiivikunst.fi
Instagram: @artistcollectivekunst
Facebook: @taiteilijakollektiivikunst

Gallery Lapinlahti
Lapinlahdentie 1, 2.krs, Helsinki
Open: tue-fri 12am-6, sat-sun 12am-5
info@gallerialapinlahti.com
www.gallerialapinlahti.com
Instagram & Facebook: @gallerialapinlahti