Sirpa Päivinen

Sirpa Päivinen is Helsinki based visual artist working with photography and video. Main focus in her work is modern lifestyle and today’s phenomenons. In the centre is a human corrupt by the western lifestyle. Päivinen processes those topics through landscape and her personal life and body. Through embarrassment, vulnerability and humor she process current state of society and human life.

From the exhibition Unconstruction Site, Gallery Lapinlahti, 2019

Sirpa Päivinen on helsinkiläinen valokuvataiteilija (TaK).

”Taiteellisessa työssäni käsittelen valokuvan ja videon keinoin yksilön suhdetta ympäröivään maailmaan. Keskiössä on länsimaisen elämäntavan turmelema ihminen. Nolouden, haavoittuvuuden ja huumorin keinoin käsittelen yhteiskuntamme nykytilaa ja nykyihmisen elämää.”

Hotel LuckyStar #1, 2015 / Fotosec 115 x 140 cm
Exhibition Facts of Life in Porvoo Art Hall, 2017
Finlandia 2015 Kalajoki sand dunes #1

Sirpa Päivinen, Swimming pool (videostill), 2013, 9 min 53 s, HD video

www.sirpapaivinen.com