FLASH2 Light Art biennal, Suomenlinna, Helsinki 2.-10.11.2019

ARTGEOLOGISTS by Artist Collective Kunst

Artgeologists, a performative light work and installation which is presented in Suomenlinna Levyhalli and it’s surroundings. Six Artgeologists dressed in glow-in-the-dark overalls investigate the past and the present of mankind. Artgeologists study cultural and social change. They investigate the events that have influenced the formation of the place and the traces left by human activity in the environment. The glowing Artgeologists signify and confine the findings and space. The workwear the Artgeologists use charges with light in a specific light pouches hanging at the Suomenlinna Levyhalli and release a phosphorus glow in darkness.

Opening of the FLASH2 biennial (starting in Levyhalli) on friday 1.11. at 5pm.

Performances:

friday 1.11. at 5pm

saturday 2.11. at 8pm

saturday 9.11. at 7pm

sunday 10.11. at 7pm

Detailed information is available at the exhibition info at Levyhalli. Other times when the performance is not ongoing, the installation by Artist Collective Kunst is seen at the Levyhalli.

Map for the area of the performances

Artist Collective Kunst is a multidisciplinary Action Group and a cooperative unit that organizes cross-disciplinary and performative exhibitions and interventions. Kunst works as a conversational and executing organ in which the authorship of an individual artist is not emphasized but the authorship is shared. The collective was awarded the National Art Award of Uusimaa 2018. Artist Collective Kunst consists of six finnish artists: Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen and Julia Weckman.

Press release pdf

FLASH2 biennial – event in Facebook

FLASH2 valotaiteen biennaali, Suomenlinna, Helsinki 2.-10.11.2019

Artgeologit / Taiteilijakollektiivi Kunst

Artgeologit, installaatio ja performatiivinen teos joka sijoittuu Suomenlinnan Levyhalliin ja sen ympäristöön. Teoksessa kuusi, pimeässä hohtaviin haalareihin pukeutunutta artgeologia tutkii ihmiskunnan historiaa ja nykyisyyttä. Artgeologit selvittävät kulttuurista ja yhteiskunnallistamuutosta. He tutkivat paikan muotoutumiseen vaikuttaneita tapahtumia sekä jälkiä, joita ihmisen toiminta on jättänyt ympäristöön. Pimeässä hehkuvat artgeologit merkitsevät ja rajaavat löydöksiä ja tilaa. Artgeologien työasut lataavat itseensä valoenergiaa erityisissä valopusseissa lentokonehallin ilmatilassa ja vapauttavat sitä pimeässä fosforimaisena hehkuna.

FLASH2 biennial avajaiset (Levyhallista alkaen) perjantaina 1.11. klo 17-.

Performanssit:

perjantai 1.11. klo 17

lauantaina 2.11. klo 20

lauantaina 9.11. klo 19

sunnuntaina 10.11. klo 19

Tarkemmat tiedot Levyhallin infopisteestä. Muina aikoina lentokonehallissa on nähtävissä Taiteilijakollektiivi Kunstin installaatio.

Kartta performanssialueeseen

Taiteilijakollektiivi Kunst on monialainen taiteen Action Group ja yhteistoiminnallinen yksikkö, joka järjestää poikkitaiteellisia ja performatiivisia näyttelyitä ja interventioita. Kunst toimii keskustelevana ja toteuttavana orgaanina, jonka yhteisteoksissa yksittäisen taiteilijan tekijyys ei korostu. Kollektiiville myönnettiin Uudenmaan taidepalkinto 2018. Taiteilijakollektiivi Kunst: Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman.

Tiedote pdf

FLASH2 biennial – Facebook tapahtuma