ARTGEOLOGISTS in Flash2 Light Art Biennial 2.-10.11.2019.

FLASH2 Light Art biennal, Suomenlinna, Helsinki 2.-10.11.2019

ARTGEOLOGISTS by Artist Collective Kunst

Artgeologists, a performative light work and installation. Six artgeologists dressed in glow-in-the-dark overalls investigate the past and the present of mankind. Artgeologists study cultural and social change. They investigate the events that have influenced the formation of the place and the traces left by human activity in the environment. The glowing artgeologists signify and confine the findings and space. The workwear The Artgeologists use charges with light in a specific light pouches hanging at the Suomenlinna Hangar and release a phosphorus glow in darkness. and releases a phosphorus glow in darkness.

Opening on friday 1.11. Performances: 1.11., 2.11. and 9.11. during guided walking tours. Other times when the performance is not ongoing, the is seen at the Suomenlinna Hangar.

Artist Collective Kunst is a multidisciplinary Action Group and a cooperative unit that organizes cross-disciplinary and performative exhibitions and interventions. Kunst works as a conversational and executing organ in which the authorship of an individual artist is not emphasized but the authorship is shared. The collective was awarded the National Art Award of Uusimaa 2018. Artist Collective Kunst consists of six finnish artists: Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen and Julia Weckman.

Press release pdf

FLASH2 valotaiteen biennaali, Suomenlinna, Helsinki 2.-10.11.2019

Artgeologit / Taiteilijakollektiivi Kunst

Artgeologit, installaatio ja performatiivinen teos. Teoksessa kuusi, pimeässä hohtaviin haalareihin pukeutunutta artgeologia tutkii ihmiskunnan historiaa ja nykyisyyttä. Artgeologit selvittävät kulttuurista ja yhteiskunnallistamuutosta. He tutkivat paikan muotoutumiseen vaikuttaneita tapahtumia sekä jälkiä, joita ihmisen toiminta on jättänyt ympäristöön. Pimeässä hehkuvat artgeologit merkitsevät ja rajaavat löydöksiä ja tilaa. Artgeologien työasut lataavat itseensä valoenergiaa erityisissä valopusseissa lentokonehallin ilmatilassa ja vapauttavat sitä pimeässä fosforimaisena hehkuna.

Avajaiset pe 1.11. Performanssit: 1.11., 2.11. ja 9.11. yleisökierrosten aikana. Muina aikoina lentokonehallissa on nähtävissä installaatio.

Taiteilijakollektiivi Kunst on monialainen taiteen Action Group ja yhteistoiminnallinen yksikkö, joka järjestää poikkitaiteellisia ja performatiivisia näyttelyitä ja interventioita. Kunst toimii keskustelevana ja toteuttavana orgaanina, jonka yhteisteoksissa yksittäisen taiteilijan tekijyys ei korostu. Kollektiiville myönnettiin Uudenmaan taidepalkinto 2018. Taiteilijakollektiivi Kunst: Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman.

Tiedote pdf