If Man is an Island, 23.9.-17.10.2021
Artist collective Kunst
 (Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen and Julia Weckman)

HAA Gallery, Viaborg, Helsinki

The exhibition If Man is an Island is about human rights. It highlights the often hidden ways to exercise power, social structures, and rules constructing society.

Algorithms define and divide people into winners or losers. Algorithms calculate end results and predict futures. They are like coded opinions that, at worst, distort the truth and lead to discrimination. Algorithms are not visible, their scale is predictable and they can be destructive.

The exhibition contains two bodies of works where Artist collective Kunst has utilized data flow, inquiries, and questionnaires made to their customers by the Social insurance institution of Finland (Kela), unemployment office, and the Immigration office Migri, as well as visual information and virtual reality. The core idea in this exhibition is that the individual is part of humanity. No man is an island, in itself sufficient. If a person becomes an island, he becomes sightless.

**

If Man is an island, 23.9.-17.10.2021

Taiteilijakollektiivi Kunst (Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman)

HAA galleria, Suomenlinna, Helsinki

If Man is an island -näyttely käsittelee ihmisoikeuksia ja tuo näkyväksi usein piilossa olevaa vallankäyttöä, sosiaalisia rakenteita ja yhteiskuntaa ylläpitäviä sääntöjä. Algoritmit määrittelevät ja jakavat ihmisiä voittajiin tai häviäjiin.

Algoritmit laskevat tuloksia ja ennusteita, ne ovat ikäänkuin koodeiksi muokattuja mielipiteitä, jotka pahimmillaan vääristelevät totuutta ja johtavat esimerkiksi tiettyjen ihmisryhmien syrjintään. Ne ovat läpinäkymättömiä, mittakaavaltaan arvaamattomia ja voivat aiheuttaa tuhoa.

Näyttely rakentuu kahdesta teoksesta. Teoksissa on hyödynnetty datavirtaa, Kelan, TE-toimiston ja Migrin asiakkailleen esittämiä kysymyksiä sekä visuaalista informaatiota ja virtuaalitodellisuutta. Keskiössä on ajatus yksilöstä ihmiskunnan osana. Yksikään ihminen ei ole saari, itsessään riittävä. Jos ihminen muuttuu saareksi, hänestä tulee näköalaton.

If Man is an Island, 23.9.-17.10.2021

Konstnärskollektiv Kunst (Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen och Julia Weckman)

HAA galleri, Sveaborg, Helsingfors

If Man Is An Island utställning behandlar mänskliga rättigheter och belyser den ofta dolda maktutövningen, sociala strukturer och regler som upprätthåller samhället.

Algoritmer definierar och delar upp människor i vinnare eller förlorare. Algoritmer beräknar resultat och prognoser, de är liksom kodifierade åsikter som i värsta fall förvränger sanningen och leder till diskriminering av vissa grupper av människor, till exempel. De är ogenomskinliga, oförutsägbara i skala och kan skapa förödelse.

Utställningen består av två installationer. Verken har använt dataflödet, frågor som ställs av FPA, TE-byrån och Migri till sina kunder, samt visuell information och virtual reality. I centrum står idén om individen som en del av mänskligheten. Ingen människa är en ö, i sig tillräcklig. Om en person blir en ö blir han osynlig.

If Man is an Island, Artist Collective Kunst, 2021