Kunstin Anu Suhonen jaetulla kolmannella sijalla yleisessä ideakilpailussa taideteoksista valtion virtuaalisiin työympäristöihin!

Taidekilpailun tarkoituksena oli hakea ideoita taideteoksista, joita voidaan esittää valtionhallinnon virtuaalisissa tiloissa. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori hallinnoi suurinta osaa valtion työntekijöiden käytössä olevia tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja järjestelmiä. Valtorin hallinnassa on tällöin myös erilaisia virtuaalisia tiloja kuten tietokoneiden ja muiden päätelaitteiden näyttöihin liittyviä elementtejä ja käyttöliittymiin liittyviä ratkaisuja. Päätelaitteissa on mahdollista olla sekä päätekäyttäjien itse portaaleista ja muista valikoista valitsemia ohjelmistoja että keskitetysti käyttäjien näytöille ohjattavia ja määriteltäviä tietoteknisiä ratkaisuja.

Kilpailuehdotusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota ehdotusten taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Teoksien tuli olla määräaikaisia ja niiden elinkaaresta tullaan sopimaan erikseen. Teokset eivät myöskään saa aiheuttaa mitään tietoturvaan liittyviä riskejä. Teosehdotusten tuli perustua media ja tietotekniikkaan, jotka soveltuvat esitettäväksi ja käytettäväksi teokseen sopivilla päätelaitteilla. Ehdotusten arvioinnissa painottui kilpailijoiden kyky osata hyödyntää
päätelaitteiden ja käyttöliittymien mahdollisuuksia.

Lisää Valtion taideteostoimikunnan sivuilla