Sirpa Päivinen

Hotel LuckyStar #1, 2015 / Fotosec 115 x 140 cm

Sirpa Päivinen on helsinkiläinen valokuvataiteilija (TaK).

”Taiteellisessa työssäni käsittelen valokuvan ja videon keinoin yksilön suhdetta ympäröivään maailmaan. Keskiössä on länsimaisen elämäntavan turmelema ihminen. Nolouden, haavoittuvuuden ja huumorin keinoin käsittelen yhteiskuntamme nykytilaa ja nykyihmisen elämää.”

Sirpa Päivinen is Helsinki based visual artist working with photography and video. Main focus in her work is modern lifestyle and today’s phenomenons. In the centre is a human corrupt by the western lifestyle. Päivinen processes those topics through landscape and her personal life and body. Through embarrassment, vulnerability and humor she process current state of society and human life.

Sand dunes #1, 2015 / Fotosec 115 x 140 cm

 

Swimming-pool_2013
Sirpa Päivinen, Swimming pool (videostill), 2013, 9 min 53 s, HD video