Anu Suhonen

Anu Suhonen: Second Nature (hui)

Anu Suhonen on helsinkiläinen kuvataiteilija (TaM), kulttuurityöläinen, kuraattori ja joukkoliikenteen ystävä. Teoksissaan hän käyttää valokuvan, videon ja installaation keinoja. Suhonen on pitänyt yksityisnäyttelyitä Suomessa ja osallistunut yhteisnäyttelyihin sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on mm. Valokuvataiteilijoiden liiton ja Helsingin Taiteilijaseuran jäsen.

”Tekniset häiriöt, väärinkäsitykset ja virheet ovat usein taiteellisen prosessin lähtökohtina. Virhe katkaisee suoran näkemisen tai tekemisen rutiinin ja pakottaa katsomaan asioita uudestaan – toisella tavalla. Teosten aiheet liikkuvat julkisessa liikenteessä (kirjaimellisestikin) arjesta abstraktioihin ja identiteeteistä inkognitoon.”

 

AnuSuhonen: Second Nature (White Hand)

Anu Suhonen is Helsinki based visual artist, exhibition coordinator and a curator. She works with photograph, video and installation art. She studied in the University of Art and Design Helsinki, and has a Master of Arts degree (major in Photography). She has had several solo exhibitions in Finland and has participated in group exhibitions in Finland and abroad. She is a member of  Union of Artist Photographers and Visual Artists Association of Helsinki.

”Technical errors, missunderstandings and mistakes are often at the core of my artistic process. An error interrupts a direct, routine way of seeing or functioning and forces to look at things
– in a different way. The themes move in a public transport (literally) from mundane to sublime and from identitys to inkognito.”

www.anusuhonen.net

 

Teokset ylhäältä alas / Artworks from up to down:

SECOND NATURE (hui)
2012, 60 x 85cm, mustevedos (kehystetty)

SECOND NATURE (uncle)
2012, 60 x 85cm, mustevedos (kehystetty)

SECOND NATURE (white hand)
2012, 60 x 85cm, mustevedos (kehystetty)