Taiteilijakollektiivi Kunst Mäntässä kesällä 2019!

Taiteilijakollektiivi Kunst on mukana Mäntän kuvataideviikoilla 16.6.-1.9.2019!

“XIV Mäntän kuvataideviikoille kutsutuista yli 50 taiteilijasta monet pohtivat ekologiaa ja vastuutamme maailman tilasta. Teemana on Ihmisen aika. Osaa kuraattori Marja Helanderinkokoamista taiteilijoista yhdistää Lappi ja pohjoinen ulottuvuus. Taiteilijat tutkivat ihmisen vaikutusta ympäristöönsä monin tavoin: uskonnon, politiikan, ihmissuhteiden tai vaikka eläinten näkökulmasta.”

Linkki Mäntän kuvataideviikkojen sivuille

Artist Collective Kunst is participating Mänttä Art Festival 16th June – 1st September 2019!

Link to Mänttä Art Festival webpages

Galleria Lapinlahti on sulkenut ovensa – Gallery Lapinlahti is closed

Kiitos kaikille Galleria Lapinlahdessa esillä olleen Unconstruction Site -näyttelyn kävijöille ja myös gallerian ”Loppu – Slut” -päätösjuhlan vieraille. Galleria Lapinlahti on nyt sulkenut ovensa.
Taiteilijakollektiivi Kunst jatkaa aktiivista toimintaansa muiden nykytaiteellisten interventioiden, näyttelyiden ja projektien parissa. Stay tuned!

Thank You to all our guests in the exhibition Unconstruction Site, and Loppu – Slut ending party in Gallery Lapinlahti. The gallery is now closed for good.
Artist Collective Kunst continues to work with other contemporary art projects, interventions, exhibitions etc. 
Stay tuned!

Kunst in Facebook: www.facebook.com/taiteilijakollektiivikunst
Kunst in Instagram: www.instagram.com/artistcollectivekunst/

Taiteilijakollektiivi Kunst: Unconstruction Site, 9.-27.1. Galleria Lapinlahdessa

Näyttelyn avajaiset ti 8.1. klo 17-19Installaatiosta Viimeinen näytös, The final act, 2019

On olemassa pisteitä, jossa oliot, asiat ja ideat, eivät enää ole sovitettavissa tai hyödynnettävissä totutulla tavalla. Voi ajatella, että tällöin on kyse kyllästymispisteistä. Kyllästyminen tässä ei tarkoita ikävystymistä, vaan pikemminkin täyteen tulemista.
Ihminen muokkaa, muuttaa ja rakentaa maisemaa. Ekosysteemiin tallentuu tietoa. Lähteminen on ainut mahdollisuus, alusta uudelle. Äärellisessä informaatiossa yksityiskohdat katoavat. Alut ja loput kohtaavat.

Näyttely päättää Galleria Lapinlahden toiminnan. Taiteilijakollektiivi Kunst on kuratoinut ja koordinoinut näyttelytoimintaa vuodesta 2016 lähtien. Galleriassa on ollut esillä 82 avoimen haun näyttelyä ja kuratoitua teemallista kutsunäyttelyä yhteensä 233 taiteilijalta.
Taiteilijakollektiivi Kunstin näyttelyn ja Galleria Lapinlahden päätösjuhlaa vietämme 26.1.klo 17-.

Taiteilijakollektiivi Kunst on keväällä 2013 perustettu yhteistoiminnallinen yksikkö, jossa toimivat taiteilijat Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman. Teoksemme muodostuvat mm. video- ja ääni-installaatioista, valokuvista, performatiivisista interventioista. Teemme teemallisia yhteisnäyttelyitä sekä yhteistaideteoksia. Yhteistaideteoksissamme yksittäisen taiteilijan tekijyys ei korostu, vaan kollektiivimme toimii yhtenä keskustelevana ja toteuttavana orgaanina. Olemme monialainen taiteen Action Group!

Tiedotamme toiminnastamme jatkossa osoitteesta info@taiteilijakollektiivikunst.fi.

Tapahtuma Facebookissa

www.taiteilijakollektiivikunst.fi
info@taiteilijakollektiivikunst.fi
Instagram: @artistcollectivekunst
Facebook: @taiteilijakollektiivikunst

Galleria Lapinlahti
Lapinlahdentie 1, 2.krs, Helsinki
Avoinna: ti-pe klo 12-18, la-su klo 12-17
info@gallerialapinlahti.com
www.gallerialapinlahti.com
instagram & Facebook: Galleria Lapinlahti

*****

Konstnärskollektiv Kunst: Unconstruction Site
Galleri Lapinlahti 9.-27.1.2019
Välkommen till vernissage den 8 januari 2019 kl 17-19.

Det finns punkter där saker och idéer inte längre kan anpassas eller utnyttjas på ett vanligt sätt. Då har man nått mättnadspunkten där man inte är fylld av tristess men snarare har uppnått uppfyllandet.
Människan dekonstruerar, formar och rekonstruerar landskapet. Ekosystemet samlar information. Ibland att lämna är den enda möjligheten, början för det nya. Förfatbar information förlorar detaljer. Början blandas i slutet.

Konstnärskollektiv Kunsts utställning avslutar aktiviteterna i Galleria Lapinlahti. Konstnärskollektivet har kuraterat och samordnat utställningsverksamheten sedan 2016. Galleriet har haft 82 öppna sökutställningar samt kuraterade tematiska utställningar från 233 konstnärer. Vi firar finissage den 26. januari kl 17-. Välkommen!

Konstnärskollektiv Konst är en kooperativ enhet grundad våren 2013 med artister Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen och Julia Weckman. Vi arbetar med olika medier som video- och ljudinstallationer, fotografering, blandat media, måleri och performativa interventioner. Vi presenterar både tematiska enskilda utställningar och gör gemensamma konstprojekt. I våra gemensamma konstverk understryks inte en enskild konstnärs författarskap, i stället vårt kollektiv fungerar som en konversations- och verkställande organ. Vi är en tvärkonstnärlig Action Group!

Vi informerar om vårt verksamhet i framtiden via info@taiteilijakollektiivikunst.fi

www.taiteilijakollektiivikunst.fi
info@taiteilijakollektiivikunst.fi
Instagram: @artistcollectivekunst
Facebook: @taiteilijakollektiivikunst

Galleri Lapinlahti
Lapinlahdentie 1, 2.krs, Helsinki
Öppet: tisdag-fredag kl 12-18, lördag-söndag kl 12-17
info@gallerialapinlahti.com
www.gallerialapinlahti.com
instagram & Facebook: @gallerialapinlahti

***
Artist Collective Kunst: Unconstruction Site
Gallery Lapinlahti 9.-27.1.2019
Opening 8th January, 5-7pm.

There are points where things and ideas are no longer adaptable or can be utilized as accustomed. It then one has reached the saturation point where one is not filled with boredom but rather has reached the fulfillment.
Human being deconstructs, molds and reconstructs the landscape. The ecosystem gathers information. Sometimes leaving is the only solution, beginning is a foundation to the new. In the limited information storage space details are lost. Beginnings blend in the endings.

Welcome on January 8, 2019 from 5 to 7 pm to the opening of the Artist Collective Kunsts´ exhibition Unconstruction Site at the Gallery Lapinlahti, Helsinki.

The Artist Collective Kunst has curated and coordinated the Gallery Lapinlahti since year 2016. During these years, there has been altogether 233 artists in 82 exhibitions, mostly from open call and several curated theme exhibitions. Unconstruction Site is the last exhibition in the Gallery Lapinlahti that seizes its activity.
We warmly invite you to celebrate endings and new beginnings at a finissage party on the 26th of January starting at 5 pm.

Artist Collective Kunst is a cooperative unit of six artists Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen and Julia Weckman founded in 2013. We work with various medias such as video and audio installations, photography, mixed media, painting and performative interventions. We present our individual art projects as in the coming exhibition Unconstruction Site. Whilst working as group we willingly give up our authorship and function together as a Multidisciplinary Action Group.

We inform our activities in the future via info@taiteilijakollektiivikunst.fi

www.taiteilijakollektiivikunst.fi
info@taiteilijakollektiivikunst.fi
Instagram: @artistcollectivekunst
Facebook: @taiteilijakollektiivikunst

Gallery Lapinlahti
Lapinlahdentie 1, 2.krs, Helsinki
Open: tue-fri 12am-6, sat-sun 12am-5
info@gallerialapinlahti.com
www.gallerialapinlahti.com
Instagram & Facebook: @gallerialapinlahti

Taidetta Kujalaan – Anu Suhosen Timantti on valmis

Taiteilijakollektiivi Kunstin Anu Suhonen voitti reilu vuosi sitten päättyneen, Taidetta Kujalaan -julkisen taiteen kilpailun. Nyt fosforimaista valoa hohtava ja timantin kemiallista kaavaa muraalikuviona mukaileva taideteos Timantti on valmistunut Kujalan jätekeskukseen!

Anu Suhosen yksityisnäyttely Lontooseen

Taiteilijakollektiivi Kunstin Anu Suhosen yksityisnäyttely on esillä Lontoossa Galleria Block 336:ssa alkuvuodesta 2019. 
”Suhosen omaperäinen ehdotus kommentoi älykkäästi automatisaation ja kuluttamisen teemoja”, kuvailee Suomen Lontoon-instituutin taide- ja kulttuuriohjelman päällikkö Jaakko Nousiainen.

https://www.sttinfo.fi/tiedote/miten-automatisaatio-muuttaa-tyota-palkittu-taiteilija-anu-suhonen-tekee-aiheesta-nayttelyn-lontooseen?publisherId=62202438&releaseId=69847962&fbclid=IwAR3OkhLvARoxypu1Hr-tN2AaOwaCUCMStkMojfYiHS6WHldwMQmfLcL0n3U

Taiteilijakollektiivi Kunstin kuratoima Galleria Lapinlahti lopettaa toimintansa alkuvuodesta 2019

Taiteilijakollektiivi Kunstin perustaman Galleria Lapinlahden näyttelytoiminta alkoi kesäkuussa 2016 entisessä Lapinlahden mielisairaalassa. Kunst halusi vaikuttaa kaupunkikulttuuriin tarjoamalla kohtuuhintaista näyttelytilaa kokeileville tai epäkaupallisille taideprojekteille. Galleria Lapinlahti lunastikin nopeasti paikkansa Helsingin näyttelykentällä. Gallerian toimiaikana aikana esillä on ollut 82 näyttelyä, 233 taiteilijaa ja galleriassa on järjestetty lukuisia tapahtumia. Kävijöitä näyttelyissä ja tapahtumissa on ollut yhteensä yli 35 000.

Galleria Lapinlahti on toiminut koko olemassaolonsa ajan ilman rahoitusta vapaaehtoisuuteen pohjautuvan työn voimin. Suurin syy toiminnan lopettamiselle on rahoituksen puute.
Galleria Lapinlahti päättää toimintansa Taiteilijakollektiivi Kunstin näyttelyyn 9.-27.1.2019.

Taiteilijakollektiivi Kunstin taiteellinen ja kuratoriaalinen toiminta jatkuu, vaikka Galleria Lapinlahden toiminta loppuukin.

Kollektiivi haluaa kiittää lämpimästi kaikkia taiteilijoita, yhteistyökumppaneita, gallerian näyttelyvalvojia, gallerian yleisöä sekä Lapinlahden lähdettä!

 

Uudenmaan taidepalkinto Taiteilijakollektiivi Kunstille!

Taiteen Edistämiskeskuksen Uudenmaan taidetoimikunta on myöntänyt Taiteilijakollektiivi Kunstille taidepalkinnon. Palkinto on myönnetty aktiivisesta taiteellisesta toiminnasta kuvataiteen kentällä. Vilkkaan näyttely- ja tapahtumatoiminnan sekä kansainvälisen verkostoitumisen lisäksi kollektiivi on kuratoinut ja koordinoinut perustamansa Galleria Lapinlahden näyttelytoimintaa vuodesta 2016 lähtien.

Taiteilijakollektiivi Kunst on keväällä 2013 perustettu yhteistoiminnallinen yksikkö, jossa toimivat taiteilijat Christina Holmlund, Pia Paldanius, Jarmo Palola, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman. Näyttelytoiminnan lisäksi Taiteilijakollektiivi Kunst tekee poikkitaiteellisia projekteja ja performatiivisia interventioita. Kunst toimii keskustelevana ja toteuttavana orgaanina, jonka yhteisteoksissa yksittäisen taiteilijan rooli ei korostu, vaan tekijyys on yhteisöllistä. Taiteilijakollektiivi Kunst on monialainen taiteen Action Group!

Taiteilijakollektiivi Kunst kiittää Uudenmaan taidetoimikuntaa palkinnosta ja toimintansa huomioimisesta!

Make Every Second Count, Galleri Box, Göteborg, 5.10.-4.11.2018

Make Every Second Count
5.10. – 4.11.2018
Galleri Box, Göteborg

Avajaiset / Opening / Vernissage 5.10. klo 17-20

Taiteilijakollektiivi Kunst / Artist Collective Kunst is showing recent collaborative works in exhibition Make Every Second Count at Galleri Box in Gothenburg, Sweden, during 5.10.-4.11.2018.

Make Every Second Count consists of two individual artworks. The human desire to understand and manage time, technical processing of information and communication are in the focus of the exhibition. The installations depict different aspects of the relationship between humans, nature and technology.
Ever-evolving technology creates the feeling that life is getting faster and faster. Live-streamed entertainment, real-time services and 24/7 access provides the impression that time is accelerating. According to Schuman Resonance all matter has a frequency or an electro magnetic pulse. When this resonance was first measured in the 1950’s, the earth’s frequency was 7.8 hertz. Recently it has been recorded at 12 hertz. This means that a 24 hour day now feels as if it’s just 16 hours.
The Second Rule of Time is that Time is Indispensable.
Time is The Currency of the Future.

Taiteilijakollektiivi Kunst / Artist Collective Kunst consists of 6 finnish artists. Together we produce works, both collaboratively and as individual artists. We create artistic interventions, exhibitions and performative events and curate Gallery Lapinlahti in Helsinki. Make Every Second Count -exhibition was created by Christina Holmlund, Pia Paldanius, Sirpa Päivinen, Anu Suhonen ja Julia Weckman.

www.taiteilijakollektiivikunst.fi
www.facebook.com/taiteilijakollektiivikunst
info@taiteilijakollektiivikunst.fi

* * *

The exhibition has been supported by Arts Promotion Centre Finland and Galleri BOX.

Galleri BOX
Kastellgatan 10
411 22 Göteborg

Opening hours: Tue-Fri 13-17 / Sat-Sun 12-16

Anu Suhonen jaetulla kolmannella sijalla yleisessä ideakilpailussa taideteoksista valtion virtuaalisiin työympäristöihin

Kunstin Anu Suhonen jaetulla kolmannella sijalla yleisessä ideakilpailussa taideteoksista valtion virtuaalisiin työympäristöihin!

Taidekilpailun tarkoituksena oli hakea ideoita taideteoksista, joita voidaan esittää valtionhallinnon virtuaalisissa tiloissa. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori hallinnoi suurinta osaa valtion työntekijöiden käytössä olevia tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja järjestelmiä. Valtorin hallinnassa on tällöin myös erilaisia virtuaalisia tiloja kuten tietokoneiden ja muiden päätelaitteiden näyttöihin liittyviä elementtejä ja käyttöliittymiin liittyviä ratkaisuja. Päätelaitteissa on mahdollista olla sekä päätekäyttäjien itse portaaleista ja muista valikoista valitsemia ohjelmistoja että keskitetysti käyttäjien näytöille ohjattavia ja määriteltäviä tietoteknisiä ratkaisuja.

Kilpailuehdotusten arvioinnissa kiinnitettiin huomiota ehdotusten taiteellisuuteen ja ajanmukaisuuteen sekä toteutus- ja kehityskelpoisuuteen. Teoksien tuli olla määräaikaisia ja niiden elinkaaresta tullaan sopimaan erikseen. Teokset eivät myöskään saa aiheuttaa mitään tietoturvaan liittyviä riskejä. Teosehdotusten tuli perustua media ja tietotekniikkaan, jotka soveltuvat esitettäväksi ja käytettäväksi teokseen sopivilla päätelaitteilla. Ehdotusten arvioinnissa painottui kilpailijoiden kyky osata hyödyntää
päätelaitteiden ja käyttöliittymien mahdollisuuksia.

Lisää Valtion taideteostoimikunnan sivuilla

 

Kunst Galleri Boxissa, Göteborgissa loka-marraskuussa

Taiteilijakollektiivi Kunst / Artist Collective Kunst is showing recent collaborative works in exhibition Make Every Second Count at Galleri Box in Gothenburg, Sweden, during 5.10.-4.11.2018.

Make Every Second Count consists of two individual artworks. The human desire to understand and manage time, technical processing of information and communication are in the focus of the exhibition. The installations depict different aspects of the relationship between humans, nature and technology.

Ever-evolving technology creates the feeling that life is getting faster and faster. Live-streamed entertainment, real-time services and 24/7 access provides the impression that time is accelerating.
According to Schuman Resonance all matter has a frequency or an electro magnetic pulse. When this resonance was first measured in the 1950’s, the earth’s frequency was 7.8 hertz. Recently it has been recorded at 12 hertz. This means that a 24 hour day now feels as if it’s just 16 hours.

Time is The Currency of the Future.

The Second Rule of Time is that Time is Indispensable.

– – –

Artist Collective Kunst is a collaborative unit of six Finnish artists. Our body of work consists of exhibitions, performative artworks and events. We also curate the contemporary art gallery Gallery Lapinlahti in former mental hospital in Helsinki, Finland.

Taiteilijakollektiivi Kunst Facebookissa
info@taiteilijakollektiivikunst.fi